Негізгі Балалар мен тұрақты даму мақсаттары
Балалар мен тұрақты даму мақсаттары

Балалар мен тұрақты даму мақсаттары

2030 жылға дейінгі Тұрақты даму мақсаттарының күн тәртібін БҰҰ көпжылдық талқылау, мемлекетаралық консультациялар және күрделі келіссөздерден кейін 2015 жылғы қыркүйек айында қабылданды. Тұрақты даму мақсаттары алдындағы Мыңжылдық декларациясында тұжырымдалған Мыңжылдықтың даму мақсаттары сияқты халықаралық дамудағы жаһандық тәсілді айқындағанда алдағы жылдар ішінде маңызды рөл атқарады. Олар халықаралық донорлардан қаржыландыруды алатын салаларды анықтау және ҮЕҰ назарында болатын мәселелерге айтарлықтай әсер ету арқылы балалар құқықтарының іске асыруға әсер етпей қоймайды.

Балалар және жастардың өмірін жақсартуға бағытталған Тұрақты даму мақсаттары белгілі бір мақсаттар және міндеттер қатары арқылы жүзеге асырылады. Олар кедейлік және ашаршылықтың (1 және 2-мақсат), денсаулық сақтау (3-мақсат), білімді жақсарту (4-мақсат) және гендерлік теңдік (5-мақсат), балаларға қатысты зорлық-зомбылықты тоқтату (16.2-мақсат), сондай-ақ балалар өміріне әсер ететін басқа салаларға ауқымдарын қысқартуға қатысты.

Мақсаттар, өкінішке орай, балалардың мүдделері қойылатын анық екпінге қарамастан балалардың құқықтарын тікелей қозғайтын  міндеттер кірмейді, қабылданған бағдарлама құқықтарға негізделген тәсілді ескермейді, балаларды құқық иеленуші ретінде қабылдамайды. Олар бағдарламаны жүзеге асыруға бағытталатын Адам құқықтары ескерілетін жерде міндетті заңды стандарттар ретінде көрсетілмеген. Адам құқықтарына негізделген тәсілдерді ескермей, жалпы мақсаттар шектеу сияқты, онда балалар адам құқықтарын иеленуші ретінде емес, бұрынғыдай қайырымдылық объектісі ретінде қаралады.

Балалардың мүдделері үшін Қазақстан ТДМ-ге жету процессіне белсенді кіріскен. Өйткені білім және денсаулық сақтау, гендерлік теңдік және әйелдер мен балаларға қатысты зорлық-зомбылықты жою, бала еңбегі, кедейлік, сот төрелігіне қолжетімділікпен байланысты мақсаттарға қол жеткізу біздің елдің кішкентай азаматтарына толық өмір сүруге және дамуына көмектеседі.

Навигация