Негізгі Жасөспірімдердің жұмыспен қамтылуы 15-17 жастағы жұмысбасты және жұмыссыз халықтың жұмыс күшінің саны
Жасөспірімдердің жұмыспен қамтылуы
15-17 жастағы жұмысбасты және жұмыссыз халықтың жұмыс күшінің саны
Барлық ақпарат
Инфографика
Диаграммалар
Кестелер

15-17 жастағы жұмысбасты және жұмыссыз халықтың жұмыс күшінің саны 

Численность рабочей силы занятого и безработного населения в возрасте 15-17 - График

Жұмыс күші – жұмыс күшін өлшеу үшін қарастырып отырған уақытта жұмыс істейтін немесе жұмыссыз белгіленген жастағы тұлғалар.

Жұмыспен қамтылған халық (экономикалық қызметпен айналысатындар) -  қарастырып отырған уақытта аптасына жоқ дегенде бір сағат ақшалай немесе нәрселей сыйақыға жалданып жүмыс істейтін адамдар, сонымен қатар табыс табу немесе отбасылық кіріс үшін жалданып жұмыс істейтіндер; уақытша жұмыста болмау; отбасылық кәсіпорында көмекші ретінде жұмыс істеген тұлғалар.

Сонымен қатар үй шаруашылығында өнімдерді өткізу үшін өндіру жұмыстарын істейтіндер жұмыспен қамтылған тұлғалар болып саналады.

Уровень безработицы населения в возрасте 15-17 - Гистограмма

Халықаралық еңбек ұйымының анықтамаларына сәйкес жұмыссыздар – жұмыс күші өлшеу үшін белгіленген жастағы тұлғалар қарастырылып отырған уақытта бірмезгілде келесі критерийлерді қанағаттандырады: жұмыстары болмаған (табысты жұмысы); төрт апта бойы жұмыс іздеумен айналысқан, алдында талқыланған аптада кез келген әдіс-айланы қолдану және талқыланған апта ішінде жұмысқа кірісуге дайын болған. Егер оқитындар, студенттер, зейнеткерлер және мүгедектер жұмыс іздеген және оған кірісуге дайын болған болса, онда олар жұмыссыз болып есептеледі.

Халықты жұмыспен қамту мемлекеттік қызмет мекемелерінде тіркелген жұмыссыздар – жұмыс іздеушілер және оған кірісуге дайын қолайлы жұмыс іздеу мақсатында халықты жұмыспен қамту мемлекеттік қызмет мекемелерінде тіркелген Қазақстан Республикасының аумағында тұратын жұмыс және табысы (еңбек табысы) жоқ еңбекке қабілетті азаматтар.

Доля рабочей силы в численности населения в возрасте 15-17 лет - Гистограмма

Халық санындағы жұмыс күшінің үлесі - пайызбен өлшенген жас тобына сәйкес халықтың жалпы санындағы жұмыс күші санының үлесі.

Белгіленген топ арасындағы жұмыспен қамту деңгейі – пайызбен есептелген осы топтағы халықтың жалпы санындағы жұмыспен қамтылған халық санының үлес салмағы.

Белгіленген жас тобының халық арасындағы жұмыссыздық деңгейі – пайызбен есептелген тиісті жас тобының санына сәйкес (жұмыспен қамтылған және жұмыссыз) жұмыс күші санындағы жұмыссыздар санының үлес салмағы.

15-17 жастағы жұмысбасты және жұмыссыз халықтың жұмыс күшінің саны 

  2001 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Халықтың жұмыс күші, адам  175 591 153 337 72 956 39 255 33 151 28 115 17 183 14 110 13 282 6 771   6 552 3 604
Жұмысбасты халық, адам 142 267 138 003 70 829 38 783 31 824 27 241 16 740 13 703 12 512 6 620   6 464 3 471
оның ішінде:
Жалдамалы жұмысшылар,адам 18 947 18 736 12 963 7 310 8 108 11 129 8 460 4 288 2 799 2 738 2 894 1 485
Өз бетінше жұмыспен айналысушы, адам 123 320 119 267 57 866 31 473 23 716 16 112 8 280 9 415 9 713 3 882 3 570 1 986
Жұмыссыз халық, адам 33 324 15 334 2 127 472 1327 874 443 407 770 151 88 133
Жұмыссыздықтың деңгейі, пайызбен 19 10 2,9 1,2 4 3,1 2,6 2,9 5,8 2,2 1,3 3,7
Ұзақ мерзімді жұмыссыздықтың деңгейі, пайызбен 13,5 5,6 0,7 3,5 2,7 2,6 1,6 4,2 2,2 1,2 2,0
Навигация