Негізгі Білім беру Біліммен қамтудың негізгі көрсеткіштер серпіні
Білім беру
Біліммен қамтудың негізгі көрсеткіштер серпіні
Барлық ақпарат
Инфографика
Диаграммалар
Кестелер

Біліммен қамтудың негізгі көрсеткіштер серпіні

Жалпы білім беретін мектеп – жалпы білім беретін мектеп – бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру  бағдарламасын, сондай-ақ оқитындар мен тәрбиеленушілерге қосымша білім берудің оқу бағдарламасын пайдаланатын оқу орны. Жалпы білім беретін мектеп үздiксiз бiлiм беру жүйесiнiң негізгi буыны болып табылады және Қазақстан Республикасының барлық азаматтарына мемлекеттiк стандарттың шегiнде тегiн жалпы орта бiлiм алудың мемлекет кепілдiк берген құқықты  жүзеге асыру мүмкіндігін ұсынады.

Динамика охвата образованием по возрастным группам, в процентах - Гистограмма

Жалпы білім беретін мектептер мемлекеттік және мемлекеттік емес болады (басқа мемлекеттің меншігі, олардың заңды тұлғалары мен азаматтарының жеке мектептері). Статистикалық есептілікте жалпы білім беретін мектептер келесі тип бойынша топтастырылады: бастауыш (1-4 сыныптар), негізгі орта (5-9 сыныптар), жалпы орта (10-11(12) сыныптар), мектеп-интернаттар, дамуында мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған мектептер, түрлі пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептер, гимназиялар, лицейлер және т.б.

Мұғалімдер мен оқытушылардың саны  – тиісті кәсіптік білімі бар оқушылар мен студенттерді оқыту және тәрбиелеумен айналысатын, сондай-ақ тиісті кәсіптік білімі жоқ, алайда қажетті мамандардың болмауына байланысты Ұйым кеңесінің шешімі бойынша педагогикалық қызметпен айналысуға құқық алған тұлғалардың саны.

Біліммен жалпы қамту - жасына қарамастан оқу орнында

нақты білім деңгейінде оқитын білім алушылардың нақты деңгейдегі халықтың теориялық жас тобындағы халықтың санына пайыздық қатынаста көрсетілген саны.

Валовый охват детей 3-6 лет образованием по регионам за 2019 год - Линейчатая

Біліммен таза қамту - нақты білім деңгейі үшін осы деңгейде оқитын теориялық жас тобындағы білім алушылар (студенттер) санының осы жас тобындағы халықтың жалпы санына арақатынасы.

Біліммен қамтудың негізгі көрсеткіштер серпіні

  Жыл соңындағы тұрақты халық саны, адам Біліммен қамтылған (барлық деңгейлер), адам Жас топтары бойынша қамту, пайызбен
3-6 жас
2012 1 292 220 872 210 67,5
2013 1 363 992 932 810 68,4
2014 1 423 169 1 040 877 73,1
2015 1 450 435 1 070 686 73,8
2016 1 480 700 1 271 268 85,9
2017 1 512 045 1 214 347 80,3
2018 1 524 752 1 190 662 78,1
2019 1 558 029 1 487 072 95,4
2020 1 563 115 1 287 091 82,3
2021 1 562 573 1 305 100 83,5
7-10 жас
2012 1 015 688 1 021 870 100,6
2013 1 071 243 1 083 823 101,2
2014 1 130 655 1143008 101,1
2015 1 208 689 1218481 100,8
2016 1 286 025 1 311 708 102
2017 1 355 192 1 371 300 101,2
2018 1 383 926 1 416 854 102,4
2019 1 438 370 1 800 664 125,2
2020 1 469 266 1 465 862 99,8
2021 1 500 850 1 495 533 99,6
11-15 жас
2012 1 114 537 1 124 313 100,9
2013 1 121 296 1 126 977 100,5
2014 1 141 085 1089742 95,5
2015 1 188 142 1165386 98,1
2016 1 231 522 1 197 380 97,2
2017 1 296 121 1 326 710 102,4
2018 1 330 782 1 377 218 103,5
2019 1 462 149 1 503 152 102,8
2020 1 542 087 1 586 850 102,9
2021 1 629 323 1 667 680 102,3
16-17 жас
2012 501 925 450 384 89,7
2013 468 708 421 039 89,8
2014 449 164 393998 87,7
2015 441 100 394253 89,4
2016 440315 379353 86,1
2017 443532 391714 88,3
2018 447 388 387 790 86,7
2019 473 381 403 333 85,2
2020 506 057 438 754 86,7
2021 529 520 458 055 86,5
7-15 жас
2012 2 130 225 2 143 337 100,6
2013 2 192 539 2 207 367 100,7
2014 2 271 740 2232750 98,3
2015 2 396 831 2383867 99,5
2016 2 517 547 2 509 088 99,7
2017 2 651 313 2 696 985 101,7
2018 2 714 708 2 789 724 102,8
2019 2 900 519 3 303 816 113,9
2020 3 011 353 3 052 712 101,4
2021 3 130 173 3 163 213 101,1
7-17 жас
2012 2 632 150 2 623 630 99,7
2013 2 661 247 2 656 167 99,8
2014 2 720 904 2 626 748 96,5
2015 2 837 931 2 778 120 97,9
2016 2 957 862 2 710 213 91,6
2017 3 094 845 3 088 699 99,8
2018 3 162 096 3 072 195 97,2
2019  3 373 900  3 707 149 109,9
2020 3 517 410 3 491 466 99,3
2021 3 659 693 3 621 268 98,9
Навигация