Негізгі Балалар мен тұрақты даму мақсаттары Кедейлікті жою
Балалар мен тұрақты даму мақсаттары
Кедейлікті жою
Барлық ақпарат
Инфографика
Диаграммалар
Кестелер

1.1.1 Халықаралық кедейлік шегінен тыс өмір сүретін халықтың үлесі, %

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
күніне САҚТТ бойынша 1,9 АҚШ доллар 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ...
қала халқы 0,0 0,0 0,0 0,0 ... ... 0,0 ... ... ...
ауыл халқы 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
күніне САҚТТ бойынша 3,2 АҚШ доллар 1,2 1,1 0,6 0,4 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,0
қала халқы 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0
ауыл халқы 2,1 1,7 0,9 0,7 1,0 0,8 0,7 0,4 0,4 0,0
5 күніне САҚТТ бойынша 5,5 АҚШ доллар 15,3 17,7 12,2 11,2 13,9 11,5 9,7 7,4 6,2 0,8
қала халқы 9,0 11,6 7,4 6,5 8,5 6,4 5,7 4,2 3,6 0,5
ауыл халқы 22,7 25,1 18,0 17,0 21,1 18,4 15,1 11,7 9,7 1,2

Для получения более подробной информации нажать здесь SDG Indicators Dashboard

Навигация