Негізгі Білім беру Типтер бойынша жалпы білім беру мектептері
Білім беру
Типтер бойынша жалпы білім беру мектептері
Барлық ақпарат
Инфографика
Диаграммалар
Кестелер

Типтер бойынша жалпы білім беру мектептері

Жалпы білім беретін мектеп – жалпы білім беретін мектеп – бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру  бағдарламасын, сондай-ақ оқитындар мен тәрбиеленушілерге қосымша білім берудің оқу бағдарламасын пайдаланатын оқу орны. Жалпы білім беретін мектеп үздiксiз бiлiм беру жүйесiнiң негізгi буыны болып табылады және Қазақстан Республикасының барлық азаматтарына мемлекеттiк стандарттың шегiнде тегiн жалпы орта бiлiм алудың мемлекет кепілдiк берген құқықты  жүзеге асыру мүмкіндігін ұсынады.

Общеобразовательные школы по типам - График

Жалпы білім беретін мектептер мемлекеттік және мемлекеттік емес болады (басқа мемлекеттің меншігі, олардың заңды тұлғалары мен азаматтарының жеке мектептері). Статистикалық есептілікте жалпы білім беретін мектептер келесі тип бойынша топтастырылады: бастауыш (1-4 сыныптар), негізгі орта (5-9 сыныптар), жалпы орта (10-11(12) сыныптар), мектеп-интернаттар, дамуында мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған мектептер, түрлі пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептер, гимназиялар, лицейлер және т.б.

Мұғалімдер мен оқытушылардың саны  – тиісті кәсіптік білімі бар оқушылар мен студенттерді оқыту және тәрбиелеумен айналысатын, сондай-ақ тиісті кәсіптік білімі жоқ, алайда қажетті мамандардың болмауына байланысты Ұйым кеңесінің шешімі бойынша педагогикалық қызметпен айналысуға құқық алған тұлғалардың саны.

Численность учащихся в общеобразовательных школах по типам - График

Біліммен жалпы қамту - жасына қарамастан оқу орнында нақты білім деңгейінде оқитын білім алушылардың нақты деңгейдегі халықтың теориялық жас тобындағы халықтың санына пайыздық қатынаста көрсетілген саны.

Біліммен таза қамту - нақты білім деңгейі үшін осы деңгейде оқитын теориялық жас тобындағы білім алушылар (студенттер) санының осы жас тобындағы халықтың жалпы санына арақатынасы.

Типтер бойынша жалпы білім беру мектептері

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Барлық мекеме, бірлік 8 233 7 839 7 790 7 721 7 640 7 563 7 511 7 450 7 414 7 393 7 398 7 440 7 550 7 687
      оның ішінде:  
      бастауыш мектептер 1 203 992 961 932 887 869 857 787 714 668 689 710 760 799
      негізгі мектептер 1 233 1 168 1 139 1 120 1 089 1 075 1 076 1 040 1 013 1 002 1 077 1 077 1 093 1 090
      орта мектептер 5 512 5 346 5 327 5 293 5 289 5 278 5 392 5 273 5 320 5 344 5 632 5 653 5 697 5 798
Оқитындардың саны, адам 2 850 937 2 552 183 2 541 862 2 551 502 2 597 942 2 685 063 2 799 585 2 930 583 3 050 770 3 186 234 3 337 783 3 481 347 3 597 159 3 709 637
   оның ішінде:    
      бастауыш мектептер 34 502 24 620 25 455 24 070 24 368 26 139 27 201 25 634 24 287 22 080 26 855 32 097 41 339 48 381
      негізгі мектептер 105 924 90 278 85 554 80 881 81 435 80 529 81 786 78 291 69 579 71 619 83 282 86 493 93 597 137 941
      орта мектептер 2 669 063 2 372 663 2 357 571 2 372 277 2 414 891 2 509 230 2 661 782 2 751 879 2 878 453 3 011 635 3 227 646 3 362 757 3 462 223 3 523 315
Оқитындардың саны, адам 2 850 937 2 552 183 2 541 862 2 551 502 2 597 942 2 685 063 2 799 585 2 930 583 3 050 770 3 186 234 3 337 783 3 481 347 3 597 159 3 709 637
   оның ішінде:  
      1-4 сыныптар 972 931 98 599 1 008 459 1 056 916 1 121 946 1 176 734 1 267 276 1 336 071 1 406 967 1 461 119 1 512 816 1 524 929 1 557 593 1 572 244
      5-9 сыныптар 1 454 059 1 202 743 1 191 833 1 184 780 1 183 630 1 181 009 1 237 437 1 249 312 1 348 840 1 439 604 1 517 823 1 620 806 1 691 917 1 775 306
      10-11(12) сыныптар 397 649 342 703 322 546 292 234 276 031 258 155 266 003 270 421 294 963 285 511 307 144 335 612 343 916 362 087
Барлық мекеме, бірлік 8 233 7 839 7 790 7 721 7 640 7 563 7 511 7 450 7 414 7 393 7 398 7 440 7 550 7687
   оның ішінде:  
      күндізгі 8 157 7 755 7 706 7 636 7 561 7 484 7 432 7 373 7 339 7 319 7 329 7 370 7 481 7 621
      кешкі 76 84 84 85 79 79 79 77 75 74 69 70 69 66
Оқитындардың саны, адам 2 850 937 2 552 183 2 541 862 2 551 502 2 597 942 2 685 063 2 799 585 2 930 583 3 050 770 3 186 234 3 337 783 3 481 347 3 597 159 3 709 637
   оның ішінде:    
      күндізгі 2 824 639 2 531 045 2 522 838 2 533 930 2 581 607 2 673 238 2 785 297 2 917 826 3 039 086 3 175 903 3 327 777 3 472 182 3 587 657 3 699 607
      кешкі 26 298 21 138 19 024 17 572 16 335 11 825 14 288 12 757 11 684 10 331 10 006 9 165 9 502 10 030
Навигация