Негізгі Білім беру Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқытумен қамту
Білім беру
Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқытумен қамту
Барлық ақпарат
Инфографика
Диаграммалар
Кестелер

Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқытумен қамту

Охват детей в возрасте 1-6 (7) лет дошкольным воспитанием и обучением, в процентах - График

Мектепке дейінгі біліммен жалпы қамтылу мектепке дейінгі ұйымдарға баратын 1-6 жастағы балалар санының 1-6 жастағы балалардың жалпы санына қатынасы арқылы есептеледі.

Мектепке дейінгі тұрақты ұйымдар (жылына 10 айдан кем емес жұмыс істейтін)1-6 (7) жастағы балаларға оқыту және тәрбиелеу, сауықтыру, қарау, күтім қамтамасыз етеді.

Мектепке дейінгі тұрақты ұйымдардағы балалардың саны - мектепке дейінгі ұйымға сол күні келген немесе келмегеніне қарамастан есепті жылдың соңына (31 желтоқсанға) мектепке дейінгі ұйымдардың тізімінде тұрған мектепке дейінгі жастағы балалардың саны болып табылады.

Охват детей в возрасте 3-6 (7) лет дошкольным воспитанием и обучением, в процентах - График

«Мектепке дейінгі ұйымдар, барлығы» көрсеткішіне жалпы мектепке дейінгі, санаторийлік және арнайы мақсаттағы ұйымдардың саны қосылған.

Есепті кезеңнің соңына қызметкерлердің саны қоса атқарушыларды қоса алғанда мектепке дейінгі ұйымының қызметкерлерінің нақты саны туралы деректерді қамтиды.  Барлық педагогикалық персонал толық және толық емес жүктемемен жұмыс істейтіндерге таратылады.

Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқытумен қамту

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3-6 (7) жастағы балалар, барлығы 18,4 30 35,1 39,4 40,2 78,6 81,6 81,7 90,5 95,2 98,5 98,7 98,9 98,5
   оның ішінде:                            
қала халқы 31,1 41,6 45,6 47 46,5 80,8 82,9 - 92,5 93,2 98,6 98,2 98,4 98,1
ауыл халқы 4,4 18,9 25 31,7 33,6 75,6 79,9 - 88,0 98,0 99,7 99,2 99,6 98,8
    оның ішінде:                            
ұлдар - - 35,3 39,5 40,4 78,0 85,9 - 93,1 - - - - -
қыздар - - 35,0 39,3 40,0 78,8 77,5 - 87,8 - - - - -
1-6 (7) жастағы балалар, барлығы 13,1 21,2 25,3 28,8 30 52,3 53,8 58,9 66,1 77,0 78,3 81,6 84,7 81,8
   оның ішінде:                            
қала халқы 21,5 28,1 31,1 32,9 33,1 54 55,9 - 67,9 70,8 72,5 75,6 72,3 76,9
ауыл халқы 3,3 14,4 19,4 24,5 26,6 50,1 25,6 - 64,0 86,3 87,0 90,2 92,7 91,0
    оның ішінде:                            
ұлдар - - 25,4 28,8 30,0 50,5 55,8 - 67,0 - - - - -
қыздар - - 25,2 28,7 29,9 53,9 51,8 - 65,2 - - - - -
Навигация