Негізгі Денсаулықты сақтау және салауатты өмір салты Өмірінің бірінші жылында балалардың алғашқы сырқаттануы
Денсаулықты сақтау және салауатты өмір салты
Өмірінің бірінші жылында балалардың алғашқы сырқаттануы
Барлық ақпарат
Инфографика
Диаграммалар
Кестелер

Өмірінің бірінші жылында балалардың алғашқы сырқаттануы

Первичная заболеваемость детей первого года жизни - График
Первичная заболеваемость детей первого года жизни на 100 000 детей - Инфографик

Сырқаттану деңгейі тұрақты халықтың орта жылдық санына бірінші рет белгіленген диагнозы бойынша ауырған балалардың санының қатысына қарай анықталады. Халықтың сырқаттануы туралы статистикалық деректерді әзірлеу үшін «Аурулар мен денсаулыққа байланысты мәселелердің халықаралық статистикалық жіктемесі» халықаралық аурулардың жіктелімі қолданылады.

Первичная заболеваемость детей первого года жизни за 2018 год - Линейчатая
Первичная заболеваемость детей первого года жизни за 2018 год - Линейчатая

Өмірінің бірінші жылында балалардың алғашқы сырқаттануы

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Барлық оқиға 72 664,7 67 900,6 67 594,9 62 126,5 63 216,6 59 788,3 59 527,0
олардың ішінде:    
жұқпалы және паразитарлық аурулар 1 248,2 1 108,3 950,9 1 001,2 1 134,1 1 257,7 1 243,3
оның ішінде ішек инфекциясы 76,0 614,4 423,3 486,9 502,0 488,0 480,4
тамақтанудың жеткіліксіздігі 394,5 366,8 239,6 185,3 202,2 171,0 148,4
анемия 3 637,9 3 282,9 2 797,5 2 496,8 2 256,2 1 928,4 1 833,5
нерв жүйесінің ауруы 5 236,0 5 723,1 6 277,9 6 508,3 6 194,5 6 093,1 6 028,3
оның ішінде балалардың церебрал салы 782,0 56,9 57,9 62,8 54,4 60,5 59,0
тыныс алу органдарының ауруы 38 451,9 33 785,3 34 049,0 30 032,4 31 845,1 29 694,5 30 321,9
оның ішінде жоғары тыныс алу жолдарының инфекциясы, пневмония,грипп 22 835,7 20 018,2 19 669,4 17 287,5 16 786,5 14 765,7 15 145,4
ас қорыту органдарының аурулары 3 444,3 2 925,0 3 064,8 3 089,9 3 159,6 3 282,4 3 138,5
несеп-жыныс органдарының аурулары 579,7 603,0 630,4 540,4 564,6 503,0 509,4
іштен ауытқулармен туу, деформациялар мен хромосомдық бұзылулар 1 914,7 2 724,3 3 013,8 3 252,8 2 820,1 2 565,5 2 455,9
оның ішінде жүрек қанайналым жүйесінің туа біткен ауытқулары 445,73 757,77 985,7 1 033,8 950,9 756,6 766,8
перинаталдық кезеңде пайда болатын жеке жағдайлар 11 353,4 10 758,4 9 842,2 8 578,5 8 350,2 7 839,9 7 052,5
жарақаттар, уланулар және сыртқы себептер әсерінің кейбір басқа салдары 204,5 200,2 203,3 215,8 241,2 244,2 262,2
басқа аурулар 10 231,9 10 073,0 9 562,6 8 907,2 6 448,6 8 308,0 6 533,1
Навигация