Негізгі Денсаулықты сақтау және салауатты өмір салты 0-14 жастағы аурудың негізгі топтары бойынша балалардың алғашқы сырқаттануы
Денсаулықты сақтау және салауатты өмір салты
0-14 жастағы аурудың негізгі топтары бойынша балалардың алғашқы сырқаттануы
Барлық ақпарат
Инфографика
Диаграммалар
Кестелер

0-14 жастағы аурудың негізгі топтары бойынша балалардың алғашқы сырқаттануы 

Первичная заболеваемость детей в возрасте 15-17 лет по основным группам болезней - График

Сырқаттанудың деңгейі тұрақты халықтың орташа жылдық санының алғаш рет белгіленген диагнозбен сырқаттанушылардың санына қатынасы болып табылады. Халықтың сырқаттануы туралы деректерді статистикалық әзірлеу үшін Сырқаттану және өлім-жітімнің мәліметтерін салыстыруға қамтамасыз ететін Халықаралық сырқат сыныптамасы қолданылады.

Первичная заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет по основным группам болезней за 2018 год - Линейчатая

0-14 жастағы аурудың негізгі топтары бойынша балалардың алғашқы сырқаттануы

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Барлық оқиға 96 293,7 101481,8 97 916,5 94 604,8 91 586,5 86 463,1 87 168,7 94 970,5 96 844,0 91 361,1 86 174,8 76 592,7 71 993,6
   оның ішінде:
жұқпалы және паразитарлық аурулар 3 882,5 3 007,2 2 944,0 2 894,5 2 752,4 2 656,3 2 385,7 2 408,6 2 402,2 2 369,7 2 283,2 2 199,0 1 803,3
қатерлі ісік 80,9 158,2 107,5 118,4 131,4 7,6 133,8 159,7 195,2 223,5 195,8 175,7 176,7
эндокриндік жүйенің аурулары, тамақтанумен  зат алмасудың  бұзылуы 1 518,4 1 537,7 1 250,0 1 153,4 1 114,4 1 078,5 874,7 861,2 864,0 772,7 744,1 588,0 585,4
қан, қан өндіретін ағзалардың аурулары 3 769,1 5 011,6 4 905,2 4 732,3 4 390,7 3 968,0 3 849,9 3 847,7 4 089,5 3 682,4 3 407,6 2 536,0 2 174,2
психиканың бұзылуы және мінез-құлықтың бұзылуы 239,3 178,0 170,1 148,7 132,8 84,2 88,4 95,4 89,1 86,3 82,3 66,2 80,2
жүйке жүйесі мен сезім органдарының аурулары 239,3 178,0 170,1 4 808,5 4 784,2 3 176,1 3 274,2 3 288,4 3 622,4 3 414,9 3 208,1 2 897,1 2 846,2
қан айналым жүйесінің аурулары 2 669,8 3 250,7 3 191,1 374,4 337,5 314,6 275,3 295,1 280,8 265,8 236,5 191,6 158,2
тыныс алу органдарының ауруы 440,4 486,7 380,3 56 575,0 55 095,8 51 630,0 52 322,7 58 695,6 58 629,3 55 353,1 52 061,3 45 715,7 42 429,2
ас қорыту органдарының аурулары 55 451,4 58 959,2 58 308,5 6 262,3 6 124,8 5 906,4 6 529,3 7 048,3 7 760,4 7 164,0 6 786,9 6 947,5 5 953,9
несеп-жыныс органдарының аурулары 6 289,3 6 605,9 6 498,4 1 512,5 1 403,4 1 351,9 1 359,4 1 302,8 1 364,8 1 246,4 1 181,5 1 067,5 1 004,7
тері және тері асты өзегінің аурулары 1 879,0 1 709,7 1 604,4 5 462,9 5 198,5 3 743,7 3 871,5 4 088,5 4 315,0 4 384,4 4 139,1 3 641,6 3 381,6
сүйек-буын жүйесінің, бұлшықет пен дәнекерлеу тінінің аурулары 1 242,7 1 083,8 1 002,2 966,6 817,0 757,0 752,9 927,3 1 078,5 1 150,0 1 122,7 978,1 967,2
туа біткен даму кемістігі (аномалиялар) 524,3 702,7 761,0 762,8 709,8 747,0 999,0 1 015,6 1 260,8 1 387,3 1 317,8 1 197,5 1 272,5
жарақаттар, уланулар 3 657,1 3 543,9 3 333,3 3 246,2 3 196,1 3 062,2 2 768,6 2 975,5 2 996,2 2572,9 2 471,2 2 362,6 2256,7
Навигация