Негізгі Демографиялық сипаттамалар Қозғалыс ағыны бойынша 18 жасқа дейінгі мигранттарды бөлу
Демографиялық сипаттамалар
Қозғалыс ағыны бойынша 18 жасқа дейінгі мигранттарды бөлу
Барлық ақпарат
Инфографика
Диаграммалар
Кестелер

Қозғалыс ағыны бойынша 18 жасқа дейінгі мигранттарды бөлу

Тұрақты тұрғылықты жерге тіркеу немесе тіркеуден алу кезінде көші-қон полициясының аумақтық бөлімшелері құратын статистикалық келу және кету талондары келу және кету туралы көші-қон туралы деректердің дереккөздері болып табылады.  Кетуді статистикалық есепке алу талоны тек Қазақстан Республикасынан тыс елге тұрақты тұруға кететіндерді тіркеуден алған кезде толтырылады. Ішкі кетулер туралы ақпарат  келуді статистикалық есепке алу талонындағы мәліметтер негізінде әзірленеді. Аудандар мен облыстық маңызы бар қалалардағы көші-қон полициясының органдары келу және кету статистикалық талондарын аудандық (қалалық) статистика басқармасына, ал республикалық маңызы бар қалалардың көші-қон полициясының органдары республикалық маңызы бар қалалардағы статистика департаментіне жібереді.

Выбывшие за пределы Казахстана в возрасте 0-17 лет по отдельным странам за 2017 г. - Круговая
Прибывшие из-за пределов Казахстана в возрасте 0-17 лет по отдельным странам за 2017 г..xlsx - Круговая

Көші-қоны айырымы немесе көші-қоны өсуі (жылыстауы) халықтың аумақтық орын ауыстыруының нәтижелерін көрсетеді. Көші-қонының әртүрлі: белгілі бір аумақ үшін ішкі және сыртқы көші-қоны, қала және ауыл елді мекендері арасындағы ағындар үшін есептеледі. Келу және кету абсолюттік көрсеткіштерінің айырмашылығы ретінде анықталады. Көрсеткіштің мәні оң және теріс бола алады.

Қозғалыс ағыны бойынша 18 жасқа дейінгі мигранттарды бөлу

 

Қазақстаннан тысқары елден келгендер Қазақстаннан тысқары елге кеткендер Көші-қон өсімі

2010

2015

2017

2018

2019

2020 2021

2010

2015

2017

2018 2019

2020

2021

2010

2015

2017

2018

2019

2020 2021
Барлығы    

0-17 жастағы мигранттар

11 470

3 039

2 451

2 126

2 028

2 214

866

4 586

7 375

10 119

11 304

12 446

8 095

9 137

6 884

-4 336

-7 668

-9 178

-10418

-5 881

-8 271

оның ішінде:

 

 

 

0-5

4 428

1 262

845

809

720

654

176

1 638

2 657

3 607

3 862

4 145

2 575

2 454

2 790

-1 395

-2 762

-3 053

-3 425

-1 921

-2 278

6-13

4 805

1 166

907

790

808

934

227

1 977

3 515

4 979

5 672

6 449

4 091

4 916

2 828

-2 349

-4 072

-4 882

-5 641

-3 157

-4 689

14-17 жастағы

2 237

611

699

527

500

626

463

971

1 203

1 533

1 770

1 852

1 429

1 767

1 266

-592

-834

-1243

-1 352

-803

-1 304

Халықаралық мигранттардың жалпы санында 0-17 жас аралығындағы жасөспірімдер және балалар үлесі, пайызбен

27,3

18,3

15,7

16,7

16,5

19,5

7,8

17,3

24,5

26,8

27,0

27,5

27,8

28,3

34,3

38,4

34,6

31,5

31,6

33,2

39,0

Бөлек елдерге шығу / қабылдау бойынша 0-17 жас аралығындағы мигранттарды бөлу

11 470

3 039

2 451

2 126

2 028

2 214

866

4 586

7 375

10 119

11 304

12 446

8 095

9 137

6 884

-4 336

-7 668

-9 178

-10418

-5 881

-8 271

---

Навигация