Негізгі Демографиялық сипаттамалар 2021 жылы бала туған анасының жасы мен туылу кезектілігі бойынша туылғандарды бөлу
Демографиялық сипаттамалар
2021 жылы бала туған анасының жасы мен туылу кезектілігі бойынша туылғандарды бөлу
Барлық ақпарат
Инфографика
Диаграммалар
Кестелер

2021 жылы бала туған анасының жасы мен туылу кезектілігі бойынша туылғандарды бөлу

Туудың жалпы коэффициенті - бала туылу қарқындылығының барлық халыққа қатынасы бойынша анықталатын көрсеткіш. Жыл бойына тірі туылғандардың жалпы санының халықтың жылдық орташа санына қатынасын көрсетеді. Әдетте, 1 000 халыққа шаққанда есептеледі.

Распределение родившихся по возрасту матери в 2018 году - Гистограмма
Распределение родившихся по возрасту матери в 2018 году - Гистограмма

Туылудың жас коэффициенттері аталған жас тобындағы әйелдердің бір жылда тірі туғандар санының  аталған жастағы жылдық орташа әйелдер санына қатынасы ретінде есептеледі. 20 жасқа дейінгі жас тобы үшін коэффициентті есептеу кезінде бөлгіш ретінде 15-19 жастағы әйелдер саны қабылданады. 15-49 жас тобы үшін коэффициентті есептеу кезінде бөлінгіш ретінде барлық туылғандар, сонымен қоса 15 жасқа дейінгі және 50 жас пен жасы одан да үлкен аналардан туылғандар саналады.

Туудың жиынтық коэффициенті репродуктивті жас кезеңі (15-49 жас) аралығында егер әр жасында сол жылдың туу деңгейін, туудың жасына қарай коэффициентін есептілігін сақтаған жағдайда бір әйел орташа неше бала туа алатынын көрсетеді. Оның көлемі халықтың жас құрамына тәуелді емес және берілген күнтізбелік кезеңдегі орташа туу деңгейін сипаттайды. Оның ауқымы халықтың жасқа байланысты құрамына тәуелді емес және бұл күнтізбелік уақыттағы орташа туу деңгейін сипаттайды. Репродуктивті жастағы бір әйелге қатысты орташа туу саны ретінде есептеледі. Туудың жиынтық коэффициенті жалпы туу коэффициентіне қарағанда туу деңгейінің нақты көрсеткіші болып табылады.

Туылған кезде күтілетін өмір сүру ұзақтығы –туылған кезде күтілетін алдағы өмірде орташа күтілетін жас саны.

 

2021 жылы бала туған анасының жасы мен туылу кезектілігі бойынша туылғандарды бөлу

  Барлық туғандар Оның ішінде
бірінші бала екінші бала үшінші бала төртінші бала бесінші және одан да көп көрсетілмеді
Барлық халық
Барлығы 446 491 119 920 102 553 93 555 74 136 50 965 5 362
Анасының жасы:              
20 дейін 14 538 12 653 1 644 32 - - 209
20-24 98 176 54 229 31 495 9 418 1 816 167 1 051
25-29 137 005 32 873 40 507 36 539 20 098 5 601 1 387
30-34 116 587 13 405 19 997 31 311 31 179 19 276 1 419
35-39 64 218 5 329 7 319 13 435 17 412 19 792 931
40-44 15 102 1 259 1 469 2 682 3 523 5 910 259
45 және одан да жасы үлкен 784 170 122 138 108 219 27
көрсетілмеді 81 2 - - - - 79
Қала халқы
Барлығы 262 507 75 960 65 336 55 526 39 135 23 369 3 181
Ауыл халқы
Барлығы 183 984 43 960 37 217 38 029 35 001 27 596 2 181
Навигация