Негізгі Денсаулықты сақтау және салауатты өмір салты 0-14 жастағы балаларды алдын ала қараудың нәтижесі
Денсаулықты сақтау және салауатты өмір салты
0-14 жастағы балаларды алдын ала қараудың нәтижесі
Барлық ақпарат
Инфографика
Диаграммалар
Кестелер

0-14 жастағы балаларды алдын ала қараудың нәтижесі

Результаты профилактических осмотров детей в возрасте 0-14 лет (число детей на 1 000 осмотренных детей) - График

Сырқаттану деңгейі тұрақты халықтың орта жылдық санына бірінші рет белгіленген диагнозы бойынша ауырған балалардың санының қатысына қарай анықталады. Алынған нәтиже 100 000 көбейтіледі.  Халықтың сырқаттануы туралы статистикалық деректерді әзірлеу үшін АХЖ-10 – «Аурулар мен денсаулыққа байланысты мәселелердің халықаралық статистикалық жіктемесі» халықаралық аурулардың жіктелімі қолданылады.

Общая заболеваемость детей до 1 года по регионам за 2019 год - Гистограмма

2021 жылғы деректер Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігімен ұсынылмаған.

Жекелеген ауру бойынша сырқаттар саны емдеу-профилактикалық мекемелерінде есепте тұрғандар, ауруы бойынша ағымдағы және өткен жылы амбулаторлық-емханалық ұйымдарға жүгінген аурулардың барлық жиынтығын сипаттайды. Аурудың таралу деңгейі жылдың соңында тұрақты халықтың санына есептік жылдың соңында ауруы бойынша медициналық ұйымдардың есебінде тұрған барлық аурулардың санына қатысты есептеледі. Алынған нәтиже 100 000 көбейтіледі.

Общая заболеваемость детей до 5 лет по регионам за 2019 год - Гистограмма

2021 жылғы деректер Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігімен ұсынылмаған.

0-14 жастағы балаларды алдын ала қараудың нәтижесі

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Тексеруден өткен 1 000 балаға есту қабілеті төмен балалардың саны  2,9 2,1 2,1 1,7 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,3 1,4 1,2 1,2
Тексеруден өткен 1 000 балаға көру қабілеті төмен балалардың саны 24,0 21,9 18,8 18,0 18,0 16,0 13,9 14,5 15,4 13,9 14,6 12,8 12,5
Тексеруден өткен 1 000 балаға сколиозы бар балалардың саны 5,7 3,4 2,5 2,5 2,2 2,4 2,0 2,0 2,1 1,7 1,9 1,6 1,6
Тексеруден өткен 1 000 балаға мүсін бұзылған балалардың саны 10,7 4,8 3,9 3,7 3,6 3,5 2,8 3,0 2,4 1,9 2,4 1,9 2,0
Навигация