Негізгі Демографиялық сипаттамалар Анасының жасы бойынша туылғандар
Демографиялық сипаттамалар
Анасының жасы бойынша туылғандар
Барлық ақпарат
Инфографика
Диаграммалар
Кестелер

Анасының жасы бойынша туылғандар

Туудың жалпы коэффициенті - бала туылу қарқындылығының барлық халыққа қатынасы бойынша анықталатын көрсеткіш. Жыл бойына тірі туылғандардың жалпы санының халықтың жылдық орташа санына қатынасын көрсетеді. Әдетте, 1 000 халыққа шаққанда есептеледі.

Число родившихся - Инфографик
Число родившихся по возрасту матери - График

Туылудың жас коэффициенттері аталған жас тобындағы әйелдердің бір жылда тірі туғандар санының  аталған жастағы жылдық орташа әйелдер санына қатынасы ретінде есептеледі. 20 жасқа дейінгі жас тобы үшін коэффициентті есептеу кезінде бөлгіш ретінде 15-19 жастағы әйелдер саны қабылданады. 15-49 жас тобы үшін коэффициентті есептеу кезінде бөлінгіш ретінде барлық туылғандар, сонымен қоса 15 жасқа дейінгі және 50 жас пен жасы одан да үлкен аналардан туылғандар саналады.

Родившиеся живыми у матерей в возрасте моложе 20 лет по регионам в 2022 г - График

Туудың жиынтық коэффициенті репродуктивті жас кезеңі (15-49 жас) аралығында егер әр жасында сол жылдың туу деңгейін, туудың жасына қарай коэффициентін есептілігін сақтаған жағдайда бір әйел орташа неше бала туа алатынын көрсетеді. Оның көлемі халықтың жас құрамына тәуелді емес және берілген күнтізбелік кезеңдегі орташа туу деңгейін сипаттайды. Оның ауқымы халықтың жасқа байланысты құрамына тәуелді емес және бұл күнтізбелік уақыттағы орташа туу деңгейін сипаттайды. Репродуктивті жастағы бір әйелге қатысты орташа туу саны ретінде есептеледі. Туудың жиынтық коэффициенті жалпы туу коэффициентіне қарағанда туу деңгейінің нақты көрсеткіші болып табылады. Туылған кезде күтілетін өмір сүру ұзақтығы –туылған кезде күтілетін алдағы өмірде орташа күтілетін жас саны.

Анасының жасы бойынша туылғандар саны

  Туғандардың саны, адам Туғандардың үлес салмағы, пайызбен
2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Барлық халық
Барлығы: 222 054 278 977 367 707 398 458 400 694 390 262 397 799 402 310 426 824 446 491 403 893 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Анасының жасы, жаста:                                        
20 дейін 21 699 20 807 20 454 17 431 15 413 13 547 13 141 13 098 13 418 14 538 13 231 9,8 7,46 5,56 4,37 3,9 3,5 3,3 3,26 3,14 3,26 3,28
20-24 82 800 95 585 121 252 116 466 111 174 103 138 101 075 96 997 95 255 98 176 87 342 37,3 34,26 32,98 29,23 27,8 26,4 25,4 24,11 22,32 21,99 21,63
25-29 61 452 81 303 109 364 131 883 133 759 129 270 129 241 130 092 134 102 137 005 120 162 27,7 29,14 29,74 33,1 33,4 33,1 32,5 32,34 31,42 30,68 29,75
30-34 35 134 50 141 70 092 81 016 86 560 89 023 96 002 99 715 111 560 116 587 105 296 15,8 17,97 19,06 20,33 21,6 22,8 24,1 24,79 26,14 26,11 26,07
35-39 16 622 24 756 37 055 41 547 43 167 44 108 46 719 49 596 57 849 64 218 62 093 7,5 8,87 10,08 10,43 10,8 11,3 11,7 12,33 13,55 14,38 15,37
40-44 3 504 5 916 8 887 9 613 10 128 10 668 11 106 12 221 13 957 15102 14 926 1,6 2,12 2,42 2,41 2,5 2,7 2,8 3,04 3,27 3,38 3,70
45 және одан жоғары 288 294 439 489 480 500 509 584 658 784 841 0,1 0,11 0,12 0,12 0,1 0,1 0,13 0,15 0,15 0,18 0,21
көрсетілмеді 555 175 164 13 13 8 6 7 25 81 2 0,3 0,06 0,04 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,02 0,0
Қала халқы
Барлығы: 114 505 163 952 192 624 225 808 229731 226 847 235 014 239 496 249 627 262 507 241 459 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Анасының жасы, жаста:                                          
20 дейін 11 078 12 207 9 777 7 786 7 015 6 233 6 028 6 087 6 076 6 381 5 967 9,7 7,45 5,08 3,45 3,1 3 2,6 2,54 2,43 2,43 2,47
20-24 41 735 54 957 61 322 61 488 58 973 55 369 55 090 53 206 51 149 53 267 47 361 36,5 33,52 31,84 27,23 25,7 24 23,4 22,22 20,49 20,29 19,61
25-29 32 402 48 500 59 595 78 288 79 983 78 079 78 979 79 922 80 936 82 876 73 975 28,3 29,58 30,94 34,67 34,8 34 33,6 33,37 32,42 31,57 30,64
30-34 18 411 30 006 37 442 47 941 52 126 54 079 59 583 62 109 68 118 71 529 66 027 16,1 18,3 19,44 21,23 22,7 24 25,4 25,93 27,29 27,25 27,35
35-39 8 620 14 621 19 586 24 274 25 234 26 283 28 344 30 400 34 517 38 826 38 357 7,5 8,92 10,17 10,75 11,0 12 12,1 12,69 13,83 14,79 15,89
40-44 1 690 3 361 4 554 5 700 6 077 6 466 6 615 7 360 8 362 9 000 9 132 1,5 2,05 2,36 2,52 2,7 3 2,8 3,07 3,35 3,43 3,78
45 және одан жоғары 124 155 233 319 312 332 371 407 447 562 638 0,1 0,09 0,12 0,14 0,1 0 0,2 0,17 0,18 0,21 0,26
көрсетілмеді 445 145 115 12 11 6 4 5 22 66 2 0,4 0,09 0,06 0,01 0,0 0 0,0 0,0 0,01 0,03 0,00
Ауыл халқы
Барлығы: 107 549 115 025 175 083 172 650 170 963 163 415 162 785 162 814 177 197 183 984 162 434 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Анасының жасы, жаста:                                          
20 дейін 10 621 8 600 10 677 9 645 8 398 7 314 7 113 7 011 7 342 8 157 7 264 9,9 7,48 6,1 5,59 4,91 4,5 4,4 4,31 4,14 4,43 4,47
20-24 41 065 40 628 59 930 54 978 52 201 47 769 45 985 43 791 44 106 44 909 39 981 38,2 35,32 34,23 31,84 30,53 29,2 28,3 26,90 24,89 24,41 24,61
25-29 29 050 32 803 49 769 53 595 53 776 51 191 50 262 50 170 53 166 54 129 46 187 27 28,52 28,43 31,04 31,45 31,3 30,9 30,81 30,00 29,42 28,43
30-34 16 723 20 135 32 650 33 075 34 434 34 944 36 419 37 606 43 442 45 058 39 269 15,6 17,5 18,65 19,16 20,14 21,4 22,4 23,10 24,52 24,49 24,18
35-39 8 002 10 135 17 469 17 273 17 933 17 825 18 375 19 196 23 332 25 392 23 736 7,4 8,81 9,98 10 10,49 10,9 11,3 11,79 13,17 13,80 14,61
40-44 1 814 2 555 4 333 3 913 4 051 4 202 4 491 4 861 5 595 6 102 5 794 1,7 2,22 2,47 2,27 2,37 2,6 2,8 2,99 3,16 3,32 3,57

 

Навигация