Негізгі Демографиялық сипаттамалар Анасының некелік жағдайы бойынша тірі туылғандар
Демографиялық сипаттамалар
Анасының некелік жағдайы бойынша тірі туылғандар
Барлық ақпарат
Инфографика
Диаграммалар
Кестелер

Анасының некелік жағдайы бойынша тірі туылғандар

Туудың жалпы коэффициенті - бала туылу қарқындылығының барлық халыққа қатынасы бойынша анықталатын көрсеткіш. Жыл бойына тірі туылғандардың жалпы санының халықтың жылдық орташа санына қатынасын көрсетеді. Әдетте, 1 000 халыққа шаққанда есептеледі.

Родившиеся живыми по брачному состоянию матери в процентах - Инфографик

Туылудың жас коэффициенттері аталған жас тобындағы әйелдердің бір жылда тірі туғандар санының  аталған жастағы жылдық орташа әйелдер санына қатынасы ретінде есептеледі. 20 жасқа дейінгі жас тобы үшін коэффициентті есептеу кезінде бөлгіш ретінде 15-19 жастағы әйелдер саны қабылданады. 15-49 жас тобы үшін коэффициентті есептеу кезінде бөлінгіш ретінде барлық туылғандар, сонымен қоса 15 жасқа дейінгі және 50 жас пен жасы одан да үлкен аналардан туылғандар саналады.

Родившиеся живыми у женщин, состоящих в зарегистрированном браке - График

Туудың жиынтық коэффициенті репродуктивті жас кезеңі (15-49 жас) аралығында егер әр жасында сол жылдың туу деңгейін, туудың жасына қарай коэффициентін есептілігін сақтаған жағдайда бір әйел орташа неше бала туа алатынын көрсетеді. Оның көлемі халықтың жас құрамына тәуелді емес және берілген күнтізбелік кезеңдегі орташа туу деңгейін сипаттайды. Оның ауқымы халықтың жасқа байланысты құрамына тәуелді емес және бұл күнтізбелік уақыттағы орташа туу деңгейін сипаттайды. Репродуктивті жастағы бір әйелге қатысты орташа туу саны ретінде есептеледі. Туудың жиынтық коэффициенті жалпы туу коэффициентіне қарағанда туу деңгейінің нақты көрсеткіші болып табылады.

Туылған кезде күтілетін өмір сүру ұзақтығы –туылған кезде күтілетін алдағы өмірде орташа күтілетін жас саны.

Анасының некелік жағдайы бойынша тірі туылғандар

  Тірі туғандар – барлығы, адам Оның ішінде тіркелген некеде тұрған әйелдер, пайызбен
2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 2021
Барлық халық 278 977 367 707 398 458 390 262 397 799 402 310 426 824 446 491 75,6 80,9 85,9 87,0 87,6 88,9 87,8 88,6
   Қала халқы 163 952 192 624 225 808 226 847 235 014 239 496

249 627

262 507

73,4 80,2 85,8 86,6 87,2 88,9 87,1 87,8
   Ауыл халқы 115 025 175 083 172 650 163 415 162 785 162 814

177 197

183 984

78,7 81,6 86 87,6 88,1 88,7 88,8 89,8
Навигация