Негізгі Балаларды әлеуметтік қорғау Девиантты мінез-құлқы және ерекше тәрбиелеу режимі бар балаларға арналған мектеп-интернаттар
Балаларды әлеуметтік қорғау
Девиантты мінез-құлқы және ерекше тәрбиелеу режимі бар балаларға арналған мектеп-интернаттар
Барлық ақпарат
Инфографика
Диаграммалар
Кестелер

Девиантты мінез-құлқы  және ерекше тәрбиелеу режимі бар балаларға арналған  мектеп-интернаттар

Численность детей, находящихся в школах-интернатах для детей с девиантным поведением и особым режимом воспитания - График

Мүгедектерге арналған балалар үй-интернаты - бұл әлеуметтік қызмет көрсететін ұйым, медициналық және әлеуметтік мекеме, қамқорлыққа мұқтаж балалардың тұрақты тұруына, тұрмыстық және медициналық қызметтерге, сондай-ақ әлеуметтік және еңбекке бейімделуге арналған. Балалар үй-интернатында бес немесе алты күндік режимі бар бөлім немесе топ ұйымдастырылуы мүмкін.

Численность детей, находящихся в школах-интернатах для детей с девиантным поведением и особым режимом воспитания по полу - График

Тұрғын үймен қамтамасыз ететін  әлеуметтік қызметтер көрсететін ұйымдар - балаларға, қарт адамдарға және өзіне  күтім жасау мүмкіндіктері шектеулі адамдардың ерекше санаттарына әлеуметтік көмек көрсетуге бағытталған тәулік бойғы көмекті  жүзеге асыратын, бірақ емдеу және білім беру олардың қызметінің негізгі элементтері болып табылмайтын ұйымдар. Мүгедектерге арналған балалар үй-интернаты - бұл әлеуметтік қызмет көрсететін ұйым, медициналық және әлеуметтік мекеме, қамқорлыққа мұқтаж балалардың тұрақты тұруына, тұрмыстық және медициналық қызметтерге, сондай-ақ әлеуметтік және еңбекке бейімделуге арналған. Балалар үй-интернатында бес немесе алты күндік режимі бар бөлім немесе топ ұйымдастырылуы мүмкін.

Численность детей, находящихся в школах-интернатах для детей с девиантным поведением и особым режимом воспитания по возрасту - Линейчатая

Стационарлық типтегі ұйымдар - стационарлық жағдайларда (бұдан әрі - стационарлық типтегі ұйымдар)  көрсетілетін қызметті алушылардың тәулік бойы тұрақты немесе уақытша (үш айға дейін) тұруына арналған медициналық-әлеуметтік мекемелер (ұйымдар).

Численность детей, находящихся в школах-интернатах для детей с девиантным поведением и особым режимом воспитания по категориям за 2018 год - Круговая

Девиантты мінез-құлқы  және ерекше тәрбиелеу режимі бар балаларға арналған  мектеп-интернаттар

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Девиантты мінез-құлқы  және ерекше тәрбиелеу режимі бар балаларға арналған мектеп-интернаттарындағы балалар саны, барлығы 332 292 264 238 249 237 233 162 300 370 273 190
   оның ішінде жыныс бойынша:                        
ұлдар 210 186 148 155 150 140 120 139 197 238 150 104
қыздар 122 106 116 83 99 97 113 23 103 132 117 86
   оның ішінде жынысы бойынша:                        
11 жастан 13 жасқа дейін 34 23 13 33 16 31 16 17 29 25 16 19
13  жастан 16  жасқа дейін 158 152 119 107 111 111 110 89 174 212 126 101
16 жастан 18 жасқа дейін 140 117 132 98 122 95 107 56 97 133 131 70
   оның ішінде санаттар бойынша:                        
отбасынан және балалардың оқу-тәрбие ұйымдарынан қасақана кетiп қалғандар 233 211 215 196 211 182 205 114 163 258 84 76
әкімшілік құқық бұзушылық жасағандар 31 35 31 29 21 31 20 39 65 119 66 38
іс-әрекетiнде  жауапқа тартылатын қылмыс жасағандар 65 46 11 13 8 19 8 9 55 66 53 37
басқа қоғамға қайшы іс-әрекеттерді жасағандар 3   7 0 9 5 0 0 17 50 72 39
Жалпы санынан кеткендер, барлығы 286 261 205 169 190 161 171 117 197 195 195 116
     оның ішінде:                        
мектепке оқуға 217 211 160 119 141 109 135 72 116 107 89 51
колледжге оқуға кеткендер 49 38 29 31 34 35 21 24 20 41 59 41
жұмысқа тұрғандар 16 12 15 10 3 8 10 12 20 42 30 21
орналаспай қалғандар 4 0 1 9 12 9 5 9 2 2 14 1
Навигация