Негізгі Демографиялық сипаттамалар 18 жасқа дейінгі халықтың облыс бойынша сыртқы көші-қоны
Демографиялық сипаттамалар
18 жасқа дейінгі халықтың облыс бойынша сыртқы көші-қоны
Барлық ақпарат
Инфографика
Диаграммалар
Кестелер

18 жасқа дейінгі халықтың облыс бойынша сыртқы көші-қоны

Сальдо миграции - Инфографик
Изменение сальдо миграции населения в возрасте до 18 лет - График
Изменение внешней миграции населения в возрасте до 18 лет - График

Тұрақты тұрғылықты жерге тіркеу немесе тіркеуден алу кезінде көші-қон полициясының аумақтық бөлімшелері құратын статистикалық келу және кету талондары келу және кету туралы көші-қон туралы деректердің дереккөздері болып табылады.  Кетуді статистикалық есепке алу талоны тек Қазақстан Республикасынан тыс елге тұрақты тұруға кететіндерді тіркеуден алған кезде толтырылады. Ішкі кетулер туралы ақпарат  келуді статистикалық есепке алу талонындағы мәліметтер негізінде әзірленеді. Аудандар мен облыстық маңызы бар қалалардағы көші-қон полициясының органдары келу және кету статистикалық талондарын аудандық (қалалық) статистика басқармасына, ал республикалық маңызы бар қалалардың көші-қон полициясының органдары республикалық маңызы бар қалалардағы статистика департаментіне жібереді.

Миграционный прирост населения в возрасте до 18 лет по регионам за 2019 год - График

18 жасқа дейінгі халықтың облыс бойынша сыртқы көші-қоны

 

Қазақстаннан тысқары елден келгендер Қазақстаннан тысқары елге кеткендер Көші-қон өсімі

2010

2015

2019

2020

2021

2010

2015

2019

2020

2021

2010

2015

2019

2020

2021

Қазақстан Республикасы

11 470

3 039

2 028

2214

866

4586

7375

12446

8095

9 137

6884

-4336

-10418

-5881

-8 271

Ақмола

585

286

63

17

11

378

647

881

522

554

207

-361

-818

-505

-543

Ақтөбе

183

32

7

23

36

117

172

559

474

601

66

-140

-552

-451

-565

Алматы

456

338

118

96

15

281

187

345

361

396

175

151

-227

-265

-381

Атырау

1 328

79

20

40

35

31

29

91

60

70

1297

50

-71

-20

-35

Батыс Қазақстан

700

22

26

9

4

168

196

471

297

282

532

-174

-445

-288

-278

Жамбыл

367

135

45

29

38

210

271

327

285

408

157

-136

-282

-256

-370

Қарағанды

560

155

70

58

18

674

1266

1630

1181

1 351

-114

-1111

-1560

-1123

-1 333

Қостанай

  368

162

207

112

48

402

800

1534

845

939

-34

-638

-1327

-733

-891

Қызылорда

28

3

4

4

0

3

15

24

8

17

25

-12

-20

-4

-17

Маңғыстау

2 217

894

460

840

210

88

114

101

59

143

2129

780

-359

-781

67

Оңтүстік Қазақстан

2 160

317

-

-

-

109

225

-

-

-

2051

92

-

-

-

Павлодар

516

64

46

56

25

384

846

1664

924

927

132

-782

-1618

-868

-902

Солтүстік Қазақстан

337

127

121

117

34

441

710

1131

644

625

-104

-583

-1010

-527

-591

Түркістан

-

-

63

69

43

-

-

60

39

56

-

-

3

30

-13

Шығыс Қазақстан

1 187

128

80

89

16

625

1037

1960

1035

1 088

562

-909

-1880

-946

-1 072

 

---

Навигация